Dogodki

sreda, 22. Marec 2017

Začetek: 09:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Posvet namenjen uporabi vode kot temeljnega vira za zdravje in dobro počutje in opozorilu o pomembnosti tega naravnega vira za prihidnost. Organizator posveta je Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes v Ljubljani. Udeležence bo uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) - druga obravnava, EPA 1718-VII

2. Predlog zakona o Sodnem svetu (ZSSve), druga obravnava, EPA 1649-VII

3. Potrditev zapisnikov 82. in 83. redne seje in 14. izredne seje komisije

4. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G) – skrajšani postopek, EPA 1804-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-B) – skrajšani postopek, EPA 1820-VII

3. Štiriindvajseto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 1787-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane