Dogodki

sreda, 12. April 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 78. seje interesne skupine

2. Priprava na 50. sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 59. seje interesne skupine

2. Priprava na 50. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 67. seje interesne skupine

2. Priprava na 50. sejo Državnega sveta 

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 47. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 50. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 110/I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 57. seje Interesne skupine

2. Priprava na 50. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 49. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-49zapisnik.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane