Dogodki

sreda, 19. April 2017

Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II

 Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A) – druga obravnava, EPA 1808-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2T) – druga obravnava, EPA 1835-VII

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K) – druga obravnava, EPA 1836-VII

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1A) – druga obravnava, EPA 1788-VII

2. Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2016, EPA 1867-VII

3. Potrditev zapisnikov 84. in 85. seje komisije

4. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Na pobudo predsednika Državnega sveta Mitje Bervarja se bodo zbrali župani pomurske in podravske regije in razpravljali o kohezijski politiki 2014 - 2020 v luči novih pogajanj za dopolnitve operativnega programa, pa tudi o predlogu financiranja podravskega in pomurskega vodooskrbnega sistema po spremembi operativnega programa. Srečanja se bosta udeležili tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj.

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane