Dogodki

ponedeljek, 24. April 2017

Začetek: 11:00
Lokacija: soba 212/II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) - druga obravnava, EPA 1831-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) - druga obravnava, EPA 1832-VII

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F), EPA 1833-VII, druga obravnava

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: velika dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) - nujni postopek, EPA 1890-VII (zainteresirani)

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) - skrajšani postopek, EPA 1861-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane