Dogodki

sreda, 3. Maj 2017

Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II

Dnevni red:

1.    Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi Uredbe (EU) št. 515/2014 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006, sklepa Sveta 2007/533/PNZ in sklepa Komisije 2010/261/EU, EPA 1923- VII, EU U 739

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) - druga obravnava, EPA 1834-VII

2. Predlog zakona o probaciji (ZPro) - druga obravnava, EPA 1849-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E), druga obravnava, EPA 1850-VII

4. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane