Dogodki

četrtek, 4. Maj 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II

Dnevni red:

1.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) – nujni postopek, EPA 1890-VII

2.    Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1885-VII

3.    Pobude in vprašanja

4.    Potrditev zapisnika 69.  seje komisije

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane