Dogodki

četrtek, 11. Maj 2017

Začetek: 09:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Računsko sodišče v sodelovanju z Državnim svetom pripravlja mednarodni posvet na temo participacije pri pripravi proračunov. Sodelovanje občanov pri pripravi proračunov je šibko oziroma ga praktično ni. Kako spodbuditi interes ljudi za proračunsko problematiko? To ni le težava Slovenije, ampak je dejstvo po vsem svetu, zato so na posvet povabili številne regionalne akterje.

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 72. seje komisije

2. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2016, EPA 1916-VII

3. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016, EPA 1899-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane