Dogodki

sreda, 17. Maj 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 2019/ II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 79. in 80. seje interesne skupine

2. Priprava na 51. sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 209/ II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 60. seje interesne skupine

2. Priprava na 51. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 110/I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 48. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 51. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/II

Dnevni red: 

1. Priprava na 51. sejo Državnega sveta

2. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 50. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-50zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_28._izredne_seje.docx

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane