Dogodki

torek, 23. Maj 2017

Začetek: 10:00
Lokacija: Ribnica na Pohorju

Delegacija Državnega sveta, v kateri bodo predsednik Mitja Bervar, državni svetnik Franc Golob in državni svetnik Rudi Matjašič bo obiskala občino Ribnica na Pohorju. V pogovorih z gostiteljem, županom Srečkom Gečem bodo v osredju predvsem razvojna vprašanja na področju turizma. Predstavniki Državnega sveta bodo gostovali tudi v pogovorni oddaji na Koroškem radiu v Slovenj Gradcu.

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 73. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A) – skrajšani postopek, EPA 1933-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B) – skrajšani postopek, EPA 1961-VII*

4. Predlog zakona o spremembi Zakona o vojnih grobiščih (ZVG-B) – skrajšani postopek, EPA 1962-VII**

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane