Dogodki

sreda, 31. Maj 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/ II

Dnevni red:

1. Zahteva za veto na Zakon o športu (ZŠpo-1)

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/ II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A) – druga obravnava, EPA 1808-VII

2. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2017, EPA 1939-VII 

3. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane