Dogodki

sreda, 7. Junij 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/ II

Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in Ocena stanja, EPA 2003 - VII

2. Letno poročilo o delu policije za 2016, EPA 2002 - VII

3. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane