Dogodki

torek, 13. Junij 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 74. redne in 10. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) – druga obravnava, EPA 1944-VII

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS-B) – skrajšani postopek, EPA 1980-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane