Dogodki

sreda, 14. Junij 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 81., 82., 83. in 84. seje interesne skupine

2. Priprava na 52. redno sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 09:30
Lokacija: mali salon / 1

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar bo sprejel veleposlanico Madžarske v Republiki Sloveniji Edit Szilágyiné Bátorfi.

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MPPOVSB), EPA 2016-VII

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga, EPA 2011-VII, EU U 747

3. Potrditev zapisnika 83. redne seje komisije

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: soba 212/ II

Dnevni red:

1.  Odobritev zapisnika 17. seje komisije

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1E) – skrajšani postopek, EPA 2019-VII

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: mala dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 61. redne in 6. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 52. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 70. seje, 17. izredne in 18. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 52. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 212/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 49. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 52. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 58. in 59. seje interesne skupine

2. Priprava na 52. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 51. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-51zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 29. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_29._izredne_seje.docx

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane