Dogodki

sreda, 21. Junij 2017

Začetek: 10:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Namen posveta je izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti ter vlogo odvetništva v pravosodju in družbi. Potekala bo razprava o položaju slovenskega odvetništva. Prav tako bodo razpravljali o odnosu odvetništva z drugimi akterji pravosodja in o pomembnosti medsebojnega sodelovanja, ki je nujno potrebno za funkcioniranje učinkovitega pravosodja. Izpostavljena bo tudi vloga odvetništva pri delu zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti in pri zagotavljanju družbene vloge odvetništva. Udeležence bo uvodoma nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: Medvode

Delegacija Državnega sveta, v kateri bodo predsednik Mitja Bervar, državna svetnica Marija Lah in državni svetnik Metod Ropret, bo na povabilo župana Nejca Smoleta obiskala občino Medvode. Seznanila se bo z aktualnimi razmerami in možnostmi sodelovanja. Predstavniki Državnega sveta bodo nato sodelovali v pogovorni oddaji na Radiu Kranj.

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209 /II

Predlog dnevnega reda: 

1. Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic, EPA 2023-VII,

EU U 749

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 50. redne, 12. in 13. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) – druga obravnava, EPA 1897-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1A) – skrajšani postopek Kolegij Državnega zbora bo o postopku odločal 16. 6. 2017., EPA 2037 - VII

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2016, EPA 2005-VII

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E) - druga obravnava, EPA 1965 – VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C) - druga obravnava, EPA 1901 - VII

4. Potrditev zapisnikov 98. in 90. seje komisije

5. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane