Dogodki

četrtek, 22. Junij 2017

Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212/ II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS-C) – skrajšani postopek, EPA 1987-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B) – skrajšani postopek, EPA 2038-VII

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) – druga obravnava, EPA 1930-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane