Dogodki

ponedeljek, 3. Julij 2017

Začetek: 12:30
Lokacija: soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 60. seje interesne skupine

2. Priprava na 53. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: soba 314 / III

Predlog dnevnega  reda:
       
1.        Priprava na 53. sejo Državnega sveta

2.        Razno
 
Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 71. in 72. seje interesne skupine

2. Priprava na 53. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 62. seje interesne skupine

2. Priprava na 53. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 15:30
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1.        Potrditev zapisnikov 75. in 76. seje komisije

2.        Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F) – nujni postopek*, EPA 2074-VII

 

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane