Dogodki

torek, 4. Julij 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209 /II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 85. seje interesne skupine

2. Priprava na 53. redno sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (ZUOPPKP) - nujni postopek, EPA 2082-VII

2. Razno

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane