Dogodki

ponedeljek, 17. Julij 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: velika dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D) - skrajšani postopek, EPA 2078-VII

2. Predlog zakona o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) - druga obravnava, EPA 2055-VII

3. Letno poročilo o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo, EPA 2084-VII

4. Potrditev zapisnikov 98., 99. in 100. seje komisije

5. Razno

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane