Dogodki

sreda, 23. Avgust 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: Velika dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda: 

1. Predlog Zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-I), 2054 - VII 

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) - skrajšani postopek, 2039 - VII  

3. Predlog Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT), EPA 2052 - VII

4. Potrditev zapisnika 91. seje komisije 

5. Pobude in vprašanja 

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane