Dogodki

ponedeljek, 28. Avgust 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: Velika dvorana, Tomšičeva 5
Dnevni red:
 
1. Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) - druga obravnava, EPA 2001-VII
 
2. Predlog gradbenega zakona (GZ) - druga obravnava, EPA 1985-VII
 
3. Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) - druga obravnava, EPA 1983-VII
Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: mala dvorana na Tomšičevi 5
D n e v n i    r  e d :
 
1. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (ZIUPVP) – druga obravnava, EPA 2075-VII
 
2. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2016, EPA 2088-VII
 
Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane