Dogodki

torek, 29. Avgust 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: Velika dvorana, Tomšičeva 5
Dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 78. redne in 11. izredne seje komisije
 
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) - druga obravnava, EPA 2015-VII     
 
3. Predlog zakona o spremembah in  dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - druga obravnava, EPA 1984-VII
 
Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane