Dogodki

ponedeljek, 4. September 2017

Začetek: 13:00
Lokacija: Mala dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2016, EPA 2007 - VII

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B) – druga obravnava, EPA 1986 - VII

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: Bled

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se bo udeležil otvoritve Strateškega foruma Bled 2017 in nekaterih razprav v okviru te mednarodne konference.

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predlog sklepa o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, EPA 2031-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) - druga obravnava, EPA 2116-VII

3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2016, EPA 2135-VII

4. Obravnava problematike izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih

5. Potrditev osnutka zapisnika 101. seje komisije

6. Razno

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane