Dogodki

sreda, 13. September 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/ II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 86. in 87. seje interesne skupine

2. Priprava na 54. sejo Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: soba 209/ II

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 17. seje komisije

2. Predlog pobude Mandatno-imunitetne komisije za dopolnitev Sklepa o določitvi protokolarnih pravil

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: veliki salon, Šubičeva 4

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 63. seje interesne skupine

2. Priprava na 54. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 19. izredne in 73. seje interesne skupine

2. Priprava na 54. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 212/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 51. redne seje interesne skupine

2. Priprava na 54. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. izredne in 61. seje interesne skupine

2. Priprava na 54. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 53. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_ds-53zapisnik.docx

Odobritev zapisnika 31. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

- Osnutek zapisnika: 1._tocka_zapisnik_31._izredne_seje.docx

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane