Dogodki

sreda, 20. September 2017

Začetek: 13:00
Lokacija: velika dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1981-VII*

* Komisija bo kot pristojno delovno telo v skladu s prvim odstavkom 20. člena in 21. členom Poslovnika Državnega sveta to točko dnevnega reda obravnavala skupaj s Komisijo Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresiranim delovnim telesom.

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-M) – druga obravnava, EPA 2042 - VII

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: velika dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016, EPA 1981-VII*

* Komisija bo kot zainteresirano delovno telo v skladu s prvim odstavkom 20. člena in 21. členom Poslovnika Državnega sveta to točko dnevnega reda obravnavala skupaj s pristojno Komisijo Državnega sveta za državno ureditev.

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane