Dogodki

sreda, 27. September 2017

Začetek: 09:00
Lokacija: Ljubljanski grad, Stanovska dvorana

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se bo udeležil otvoritve konference EPOS 2017 in uvodoma nagovoril udeležence. Konferenca je namenjena predstavitvi primerov dobre prakse na področju strateškega prestrukturiranja organizacij ter prenavljanja poslovanja in poslovnih procesov.

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: soba 212 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011, EPA 2193-VII, EU U 765

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 52. redne seje komisije

2. Predlog zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) – druga obravnava, EPA 2020-VII

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 52. redne seje komisije

2. Predlog zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) – druga obravnava, EPA 2020-VII

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: velika dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) – druga obravnava, EPA 2134-VII

2. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2017 v obdobju januar–junij 2017, EPA 2170-VII

3. Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2016, EPA 2187-VII

4. Pobude in vprašanja

5. Potrditev zapisnika 75. seje komisije

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-D) – druga obravnava, EPA 2093-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B) – druga obravnava, EPA 2137-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2E) – druga obravnava, EPA 2102 - VII

4. Potrditev zapisnikov 93. in 94. seje komisije

5. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane