Dogodki

četrtek, 28. September 2017

Začetek: 10:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Posvet o transparentni porabi javnih sredstev pripravlja Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije on svetovnem dnevu pravice vedeti. Udeležence bo uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: mali salon / I

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar bo sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba, ki mu bo izročil letni poročili za leto 2016.

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 80. seje komisije

2. Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, EPA 2178-VII – kot zainteresirano delovno telo

3. Letno poročilo Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije za leto 2016, EPA 2172-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane