Dogodki

sreda, 4. Oktober 2017

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2015 in 2016, EPA 2213-VII

2. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2016, EPA 1968-VII

3. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane