Dogodki

torek, 10. Oktober 2017

Začetek: 14:00
Lokacija: mala dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A), EPA 2255-VII

2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019), EPA 2256-VII

3. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) - nujni postopek, EPA 2253-VII

Razširitev - Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o zavarovalništvu.

4. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane