Dogodki

sreda, 18. Oktober 2017

Začetek: 10:00
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev – splošni pristop, EPA 1254-VII, EU U 644

2. Poročilo s prvega srečanja skupine za skupni parlamentarni nadzor nad Europolom

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 53. redne seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1A) – druga obravnava, EPA 2145-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C) – druga obravnava, EPA 2144-VII

4. Predlog zakona o Slovenski matici (ZSMat) – druga obravnava, EPA 2209-VII

5. Predlog Priporočila v zvezi z doslednim upoštevanjem načela ločitve države in verskih skupnosti, EPA 2227-VII

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane