Dogodki

ponedeljek, 6. November 2017

Začetek: 11:00
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške – nujni postopek, EPA 2304-VII

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2B) – nujni postopek, EPA 2305-VII

3. Poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. v letu 2016, EPA 2322-VII

4. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: soba 314 / III

Predlog dnevnega  reda:                                                                                                

1. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

2. Razno

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1C) - nujni postopek, EPA 2240-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1A) - nujni postopek, EPA 2235-VII

3. Potrditev zapisnikov 107., 108. in 109. seje komisije

Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: soba 209 / II

Dnevni  red:

1. Potrditev zapisnika 54. redne seje komisije

2. Predlog zakona o visokem šolstvu (ZViS-L) – skrajšani postopek, EPA 2274-VII

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-B) – skrajšani postopek, EPA 2271-VII4

4. Predlog poročila o delu Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane