Dogodki

sreda, 8. November 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 90. seje interesne skupine

2. Poročilo o delu Interesne skupine delojemalcev za leto 2017

3. Priprava na 56. redno sejo Državnega sveta Republike Slovenije 

Preberi več
Začetek: 09:00
Lokacija: mala dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1D) – nujni postopek, EPA 2303 - VII

2A. Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS), EPA 2304-VII

2. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 76., 77. in 78. seje interesne skupine

2. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine lokalnih interesov za leto 2017

4. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: Mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 65. seje interesne skupine

2. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za leto 2017

4. Razno

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 53. redne seje interesne skupine

2. Poročilo o delu Interesne skupine delodajalcev za leto 2017

3. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 110 / I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 63. seje interesne skupine

2. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za leto 2017

4. Razno

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 55. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

2._tocka_pobuda_dolocitev_najniz._zneska_invalidske_pokojnine_horvatt.docx

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane