Dogodki

sreda, 15. November 2017

Začetek: 09:15
Lokacija: Brezovica

Delegacija Državnega sveta bo na povabilo župana Metoda Ropreta obiskala občino Brezovica in se seznanila z aktualnimi razmerami. Predstavniki Državnega sveta se bodo po obisku udeležili pogovorne oddaje na Radiu Sora v Škofji Loki.

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Že nekaj časa se v javnosti pojavlja ideja o nujnosti izgradnje tretjega voznega pasu na slovenskih avtocestah, še zlasti na primorskem avtocestnem kraku, ki sodi med najbolj obremenjene avtocestne odseke. Državni svet je junija in septembra 2017 podprl dve pobudi Vladi in Ministrstvu za infrastrukturo za čimprejšnjo izvedbo ukrepov za izboljšanje pretočnosti slovenskih avtocest, in sicer v smislu načrtovanja izgradnje tretjega voznega pasu na prometno obremenjenih delih slovenskega avtocestnega omrežja. Glede na to, da Ministrstvo za infrastrukturo oz. DARS, d.

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: soba 212 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ, EPA 2339-VII, EU U 770

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, EPA 2340-VII, EU U 771

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212 / II

 

Dnevni red:

1. Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) – druga obravnava, EPA 2138-VII

2. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2016, EPA 2307-VII

3. Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, EPA 2257-VII

4. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za leto 2017

5. Pobude in vprašanja

6. Potrditev zapisnika 78. seje komisije

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o obrambi (ZObr-1) – druga obravnava, EPA  2180-VII

2. Predlog zakona o kritični infrastrukturi (ZKI) – druga obravnava, EPA 2286-VII

3. Potrditev poročila o delu Komisije za državno ureditev za leto 2017

4. Potrditev zapisnikov 97., 98. in 99. seje komisije

5. Pobude in vprašanja

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane