Dogodki

četrtek, 16. November 2017

Začetek: 09:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta

Strokovni posvet v organizaciji Zveze vojnih veteranov Slovenije in Državnega sveta. Udeležence bo nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, sledila bo vrsta referatov o zgodovinskem razvoju Teritorialne obrambe in njenem pomenu.

Program posveta: program.pdf

 

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209 / II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 83. in 84. seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) – druga obravnava, EPA 2272-VI

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) - skrajšani postopek, EPA 2313-VI

4. Poročilo o delu Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za leto 2017

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane