Dogodki

ponedeljek, 20. November 2017

Začetek: 13:30
Lokacija: v sobi 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic

Dnevni red:

1. Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), EPA 2087-VII

ZFO-1C

2. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), EPA 2253-VII 

ZIPRS1819

Preberi več
Začetek: 15:00
Lokacija: soba 209 / II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o motornih vozilih (ZMV-1) - druga obravnava, EPA 2221-VII

2.Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2017

3.Potrditev zapisnika 111. seje komisije

4.Razno

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane