Dogodki

torek, 21. November 2017

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F) – skrajšani postopek, EPA 2324-VII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 27.10.2017 

2. Potrditev zapisnika 43. seje komisije

Osnutek zapisnika:  657-43_zap.docx

3. Razno 

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 18. redne seje komisije​

Zapisnik

2. Pobuda za obravnavo na seji Komisije za poslovnik – večja vključitev Državnega sveta v zakonodajni postopek ter sodelovanje delovnih teles Državnega sveta na sejah delovnih teles Državnega zbora 

Pobuda

Preberi več
Začetek: 14:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), EPA 2253-VII 

- Zakon je  Državni zbor sprejel na 35. seji 16. 11. 2017:

ZIPRS1819

- Predlog odložilnega veta Interesne skupine lokalnih interesov:

Preberi več
Začetek: 15:30
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic_33._izredne seje DS


Dnevni red:

1. Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), EPA 2087-VII

- Zakon, ki ga je Državni zbor sprejel na 35. seji 16. 11. 2017:

ZFO-1c

- Predlog odložilnega veta Interesne skupine lokalnih interesov:

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane