Dogodki

četrtek, 30. November 2017

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK-B) – skrajšani postopek, EPA 2349-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. 
Spletna povezava: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=6FFFAD19025D082FC12581D4004509F0&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 85. seje komisije

Zapisnik

2. Pobuda za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16)

Pobuda

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane