Dogodki

torek, 12. December 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev začasnega vodje interesne skupine

2. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji

3. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v volilnem odboru za izvedbo tajnih volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta

4. Obravnava predloga dnevnega reda prve seje Državnega sveta

5. Obravnava predloga sedežnega reda Državnega sveta

 

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev začasnega vodje interesne skupine

2. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji

3. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v volilnem odboru za izvedbo tajnih volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta

4 .Obravnava predloga dnevnega reda prve seje Državnega sveta

5. Obravnava predloga sedežnega reda Državnega sveta 

 

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev začasnega vodje interesne skupine

2. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji

3. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v volilnem odboru za izvedbo tajnih volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta

4. Obravnava predloga dnevnega reda prve seje Državnega sveta

5. Obravnava predloga sedežnega reda Državnega sveta 

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev začasnega vodje interesne skupine

2. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji

3. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v volilnem odboru za izvedbo tajnih volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta

4. Obravnava predloga dnevnega reda prve seje Državnega sveta

5. Obravnava predloga sedežnega reda Državnega sveta 

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev začasnega vodje interesne skupine

2. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v Mandatno-imunitetni komisiji

3. Oblikovanje predloga interesne skupine za njenega predstavnika v volilnem odboru za izvedbo tajnih volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta

4. Obravnava predloga dnevnega reda prve seje Državnega sveta

5. Obravnava predloga sedežnega reda Državnega sveta 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

 


PREDLOG DNEVNEGA REDA 1. SEJE DRŽAVNEGA SVETA

REPUBLIKE SLOVENIJE 12. 12. 2017

 

 

1.       Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije

 

2.       Potrditev mandatov državnih svetnikov

 

3.       Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije

 

4.       Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

 

5.       Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

 

Preberi več
Začetek: 12:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Dnevni red:

1. Potrditev mandatov državnih svetnikov

Porocilo o potrditvi_mandatov

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane