Dogodki

četrtek, 21. December 2017

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 2. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 2. redno sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 2. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

 

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 2. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 2. sejo Državnega sveta

2. Razno

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic  Razširitev   Dodatna_razširitev  Dodatna_razsiritev-volitve_podpredsednika


Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnika 1. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 15:45
Lokacija: dežurna soba 89, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Ponovna obravnava Obvestila o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja z opravilno številko I Kpr 10885/2013 (7A.), opravilno številko I Kpr 40272/2013 (7B.) in opravilno številko III K 93865/2010-385 (7C.)

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane