Dogodki

sreda, 17. Januar 2018

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 10:00
Lokacija: v sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 1. redne ter 1. in 2. izredne seje Interesne skupine 

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 1. izredne seje

Zapisnik 2. izredne seje

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnika 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje:

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane