Dogodki

torek, 23. Januar 2018

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic   Razširitev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) - druga obravnava, EPA 2470-VII

Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh DZ:

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane