Dogodki

sreda, 14. Februar 2018

Začetek: 09:30
Lokacija: dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Posvet je namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki je v postopku. Razprava bo o ključnih konceptih, problemih, o dogovorjenih in odprtih členih zakona. Predstavniki civilne in strokovne sfere bodo predstavili pripombe in s tem pripomogli k oblikovanju kvalitetnega zakona. Na posvetu bosta civilna in strokovna sfera imeli prednost pred institucionalno: govorili bomo o tem, kaj je dobro za raziskovalce in raziskovalke v Sloveniji v akademski in gospodarski sferi, v povezavi z Evropo in svetom.

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Osnutek zapisnika

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-A) – skrajšani postopek, EPA 2569-VII

Preberi več
Začetek: 18:00
Lokacija: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Državni svetnik Samer Khalil se bo v imenu Državnega sveta Republike Slovenije udeležil slovesnosti ob desetletnici neodvisnosti Republike Kosovo, v okviru katere bo koncert klasične glasbe in ogled razstave mladih kosovskih fotografov.

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane