Dogodki

torek, 20. Februar 2018

Začetek: 14:00
Lokacija: 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov, EPA 2546-VII, EU U 788

Preberi več
Začetek: 16:30
Lokacija: Veliki salon/I

Delegacija Državnega sveta se bo sestala s predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope. Kongres je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti držav članic. Dejaven je pri razvijanju demokracije na lokalni in regionalni ravni ter pri krepitvi čezmejnega sodelovanja. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je obiskal Slovenijo že v letih 2001 in 2011 ter v poročilu o lokalni in regionalni demokraciji pripravil priporočilo tudi za Slovenijo. V priporočilu je predlagal, da Svet ministrov priporoči slovenskim organom, da sprejmejo potrebne ukrepe oz.

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane