Dogodki

ponedeljek, 2. Julij 2018

Začetek: 12:30
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – skrajšani postopek

Preberi več
Začetek: 12:30
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – skrajšani postopek

Preberi več
Začetek: 13:30
Lokacija: soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje Interesne skupine

 

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Preberi več
Začetek: 16:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 19:00
Lokacija: Delavski dom, Hrastnik

Podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan se bo udeležil slovesne prireditve s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad za leto 2018. 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane