Dogodki

sreda, 4. Julij 2018

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 9. seje interesne skupine

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta

3. Razno

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: v prostorih Družbenega doma, Taborska cesta 1, Grosuplje

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje interesne skupine

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta

 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnika 8. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane