Dogodki

torek, 11. September 2018

Začetek: 15:00
Lokacija: sobi 209/II, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 768/2005, (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbe  (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva, EPA 57-VIII, EU U 846

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane