Dogodki

ponedeljek, 24. September 2018 do torek, 25. September 2018

Začetek: 08:00
Lokacija: Bruselj

Srečanja specializirane skupine za skupni parlamentarni nadzor nad delovanjem Europola, ki bo 24. in 25. 9. 2018 v Bruslju, se bo udeležila članica Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter Komisije za državno ureditev Bojana Potočan. 

Preberi več

ponedeljek, 24. September 2018

Začetek: 09:30
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017, EPA 6-VIII   

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane