Dogodki

sreda, 3. Oktober 2018

Začetek: 09:00
Lokacija: Trebnje, Hotel Galaksija

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se bo udeležil 27. foruma odličnosti in mojstrstva, kjer bo tudi slavnostni govornik. 

Preberi več
Začetek: 12:00
Lokacija: preddverje dvorane Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane