Dogodki

sreda, 10. Oktober 2018

Začetek: 07:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje interesne skupine

  

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 09:00
Lokacija: Pariz

Državni svetnik mag. Miroslav Ribič, član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, se bo v Parizu udeležil srečanja globalne parlamentarne mreže OECD. 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

SklicOdpoved_seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Preberi več
Začetek: 11:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

 

3. Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. seje interesne skupine

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

Preberi več
Začetek: 11:30
Lokacija: soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 8. in 9. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

 

3. Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

Preberi več
Začetek: 13:00
Lokacija: dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Odobritev zapisnika 10. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Osnutek zapisnika

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane