Dogodki

ponedeljek, 3. December 2018

Začetek: 13:00
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic,  Razsiritev


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) – nujni postopek, EPA 279-VIII  

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 212/II

SklicRazsiritev_in_sprememba_prostora


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) – nujni postopek, EPA 278-VIII (kot zainteresirana interesna skupina)

Preberi več
Začetek: 18:00
Lokacija: Stara mestna elektrarna, Ljubljana

Državni svetnik Janoš Kern se bo v imenu Državnega sveta udeležil prireditve Kajakaš leta 2018. 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane