Dogodki

sreda, 5. December 2018

Začetek: 13:30
Lokacija: soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V) - nujni postopek, EPA 282 - VIII

Preberi več
Začetek: 14:00
Lokacija: soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) - nujni postopek, EPA 278 - VIII

Preberi več
Začetek: 18:30
Lokacija: Kreativni center Poligon

Državni svetnik mag. Peter Požun se bo udeležil prireditve ob 20-letnici delovanja društva Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra. 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane